طرح گل سرمه ای

این طرح شامل 16 تکه پوشاک است:
✔ بلوز آستین بلند

✔ بلوز آستین کوتاه

✔ رکابی

✔ شورت عینکی

✔ مانتو

✔ بادی آستین بلند

✔ بادی آستین کوتاه

✔ بادی رکابی

✔ شلوار

✔ سرهمی

✔ روسری

✔ کلاه بندی

✔ کلاه گرد

✔ پیش بند

✔ ناف بند

✔ دستمال

بقیه محصولات